Nieuws

Hardlopers hebben baat bij op scan afgestemde inlegzolen

Een recente wetenschappelijke pilotstudie, uitgevoerd door Boston University in opdracht van Aetrex, heeft aangetoond dat hardlopers baat hebben bij inlegzolen. Deze op de computerresultaten afgestemde inlegzolen verhogen het loopcomfort en verminderen de kans op blessures.

Hardlopen neemt toe aan populariteit. Sporten is gezond. Maar als meer mensen gaan sporten neemt ook het loopgerelateerd letsel toe. Hypothese van Aetrex was dat op een voetscan geselecteerde comfort inlegzolen blessures kunnen voorkomen danwel verminderen.

De pilotsudie is gedaan onder ervaren hardlopers in de leeftijd van 20-75 jaar die tot dan toe geen doorlopende voetpijn hadden. De deelnemers ondergingen een gezondheidscheck en lieten een voetscan maken. Naar aanleiding van de voetscan is een van de vier geselecteerde voetspecifieke inlegzolen uit de L 400-serie van Lynco® Aetrex aanbevolen. Na een wenperiode van 2 weken liepen de deelnemers aan het onderzoek gedurende 4 weken afzonderlijk met en zonder de inlegzolen en noteerden zij afstand, tijd, comfort en de aanwezigheid van eventuele verwondingen of pijn. Gegevens met de inlegzolen werden vergeleken met gegevens zonder. Hardlopers met inlegzolen liepen iets sneller, maar niet significant. Wel significant was het verschil in pijn. Pijn en blessures werden 17,8% minder ervaren bij het hardlopen met op maat geselecteerde comfort inlegzolen.

Let op! Mijn Aetrex is alleen bedoeld voor zakelijke partners. Consumenten verwijzen we naar de website: www.aetrexinlegzolen.eu.